När görs en bouppteckning?

En bouppteckning görs efter att en person har avlidit. Enkelt förklarat kan en bouppteckning liknas vid ett slags bokslut av den avlidnes tillgångar och skulder, där man inventerar och går igenom personens medel, vem som ska ärva och så vidare. En bouppteckning kan bli mer eller mindre omfattande beroende på hur mycket som ska ses över […]