Arborist i Skåne

Skåne är känt för sitt öppna landskap och karaktäristiska sneda träd. Men det finns även gott om andra träd som exempelvis ek, bok och lind. Träd kan ha både ett ekonomiskt, miljömässigt och kulturhistoriskt värde. Har man träd på sin mark har man mycket att vinna på genom att vårda dem som man ska.  Men […]