Kvalitativ projektledarutbildning

När man har en ledarroll som projektledare till exempel krävs det vissa egenskaper. Samtidigt som man måste vara målinriktad och kunna ta beslut ska man också vara lyhörd och uppmärksam. Ofta är det flera olika människor som verkar för att ett mål ska uppnås. Det handlar om att kunna förmedla målet och uppgifterna så de […]