Hitta en bilverkstad i Järna

Servicen på bilen fyller en viktig funktion och ska göras enligt anvisningarna i serviceboken. Utebliven service leder till onödigt slitage på bilen och att brister inte upptäcks i tid. Det leder många gånger till ökade kostnader i form av dyra reparationer.  Service som inte utförs i tid eller uteblir helt sänker också bilens värde och […]