Har du svartmögel i ditt badrum?

Svartmögel är en otrevlig och hälsoskadlig mögelsvamp som är vanligt förekommande i svenska hem. Svartmögel i badrum är mycket vanligt och bör åtgärdas så snart som möjligt, men varför är det så vanligt och hur är det möjligt att ta reda på om bostaden är drabbad?  Varför är svartmögel vanligt i badrum? Svartmögel växer och […]