Har du svartmögel i ditt badrum?

07 september 2020
Cecilia Olsson

Svartmögel är en otrevlig och hälsoskadlig mögelsvamp som är vanligt förekommande i svenska hem. Svartmögel i badrum är mycket vanligt och bör åtgärdas så snart som möjligt, men varför är det så vanligt och hur är det möjligt att ta reda på om bostaden är drabbad? 

Varför är svartmögel vanligt i badrum?

Svartmögel växer och frodas på fuktiga platser, därför trivs de väldigt bra i exempelvis badrum. Mögelangrepp kan orsakas av fukt- eller vattenskador samt kan även dyka upp på grund av dålig ventilation som gör att fukten stannar kvar i rummet efter exempelvis en dusch. 

Hur upptäcks svartmögel?

Svartmögel kan vara väldigt lätt att upptäcka genom att det dyker upp mörka fläckar exempelvis i kakelfogar eller på andra ytor i rummet. Förutom att mögel är skadligt för hälsan så kan det också fräta och missfärga de ytor det växer på, därför bör svartmögel alltid åtgärdas så snart som möjligt.

Det finns även dolt svartmögel som kan sitta bakom paneler eller tapeter vilket gör att det inte går att upptäcka med blotta ögat. Dolda svartmögelangrepp kan istället upptäckas genom olika fysiska symptom såsom huvudvärk, andningssvårigheter, trötthet samt andra allergiliknande symptom. I värsta fall kan mögelsvamp även orsaka permanenta allergier samt astma och de kan även ge hösnuva. Förutom symptomen så ger även mögelsvamp ifrån sig en unken doft som kan avslöja ett angrepp.

Gör ett test för att vara på den säkra sidan

För att säkerställa om det är svartmögel som fått fäste i badrummet är det bra att göra ett mögeltest. Det finns både yt-test som fungerar bra på synligt svartmögel samt lufttest som kan utföras för att upptäcka dolt svartmögel. På mögel-test.se finns båda varianterna i flera olika utföranden beroende på hur specifikt resultat som önskas. 

Gör ett test vid minsta misstanke om ett mögelangrepp för att inte riskera hälsan.

Fler nyheter