Bouppteckning i Sölvesborg: Vad innebär det? Så får du hjälp!

07 juli 2022
Cecilia Hansen

editorial

När någon i Sverige avlider måste dödsboet gå igenom en process som kallas probate. Detta kan vara en svår tid för vänner och familj till den avlidne, men med hjälp av en professionell advokat för bodelning behöver det inte vara det. I den här artikeln kommer vi att diskutera vad probate är, när du behöver hjälp med det och vilken typ av hjälp som finns tillgänglig. Vi kommer också att ta en titt på hur bodelning fungerar i Sverige och ge några råd om vad man bör tänka på när man upprättar ett bouppteckning.

Vad är Probate?

Probate är den juridiska processen för att administrera en avliden persons dödsbo. I Sverige regleras denna process av Arvsordningen. Huvudsyftet med bouppteckningen är att se till att den avlidnes skulder betalas och att tillgångarna fördelas i enlighet med den avlidnes önskemål.

bouppteckning

Om den avlidne har lämnat ett testamente är det den testamentsexekutor som anges i testamentet som ansvarar för att genomföra bouppteckningen. Om det inte finns något testamente, eller om den testamentsexekutor som anges i testamentet inte kan eller vill agera, faller ansvaret på en nära släkting till den avlidne, en så kallad förvaltare. Förvaltaren utses vanligtvis av domstolen.

Hur fungerar processen vid bouppteckning?

Det första steget i ett boutredningsförfarande är att lämna in en anmälandödsfallet hos Skatteverket. Detta kan göras av testamentsexekutorn, förvaltaren eller någon annan person som har utsetts av domstolen att förvalta dödsboet. Till dödsboanmälan ska bifogas en kopia av dödsattesten och en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder.

Nästa steg är att ansöka om en ansökan om beviljande av bouppteckning från domstolen. Detta görs genom att lämna in en ansökan, som måste undertecknas av alla berörda parter, inklusive förmånstagare och borgenärer. Ansökan måste också åtföljas av styrkande handlingar, till exempel dödsattest och dödsannons. När beviljandet av testamente har utfärdats kan testamentsexekutorn eller förvaltaren börja förvalta dödsboet.

Finns det behov av hjälp med bouppteckning i Sölvesborg så kan du gå in på https://www.juristenjeppsson.se/bouppteckning/.

Läs fler artiklar på våra andra sajter:

https://din-eshop.se/

https://ehandels-bloggen.se/

https://ehandelsbutiker.se/

https://handelssajter.se/

https://hobbyshopping.se/

https://meshop.se/

https://min-ehandel.se/

https://shoppinginspiration.se/

https://svensk-webbhandel.se/

https://webb-butiker.se/

https://webb-handel.se/

https://webbshop-nytt.se/

Fler nyheter