taktvätt Malmö

I behov av noggrann taktvätt i Malmö?

En taktvätt ger inte bara huset ett fräscht utseende utan den kan också förlänga takets livslängd. Tvätt av taket bör göras med jämna mellanrum för att det ska kunna erbjuda optimalt skydd samt för att det ska se fint och fräscht ut. Taket bör även tvättas inför att det ska målas för att färgen ska kunna sitta så bra som möjligt.

Påväxt skadar takpannorna 

På taket kan det börja växa påväxt i form av alger, lav och mossa vilket inte är speciellt bra för takpannorna. Växter binder fukt vilket leder till att materialet slits ned och kan göra att dess skyddande funktion till slut försvinner. Därför bör påväxt avlägsnas snarast möjligt efter att den upptäckts på bostaden.

En noggrann rengöring är viktig för att resultatet ska vara hållbart

När påväxt ska tvättas bort, oavsett om det gäller på tak eller fasad, så är det viktigt att få bort den på djupet. Annars finns det risk för att rötterna sitter kvar vilket gör att påväxten snabbt kommer tillbaka. Hustvättarna i Malmö är ett företag som kan hjälpa till att genomföra en riktigt grundlig tvätt. De rengör på djupet och använder sig dessutom av en Grön-fri behandling som förhindrar att alger, mossa, lav och annan typ av påväxt på takpannorna kommer tillbaka. 

Ta det säkra före det osäkra

En annan anledning till att det är bättre att leja bort arbetet med att tvätta taket är på grund av säkerhetsrisken. Företag som dagligen utför uppdrag på tak och höga höjder har en bra rutin på att använda säkerhetsutrustning och vet dessutom hur de ska röra sig på taket. En privatperson som inte besitter den kunskapen och inte heller har tillgång till godkänd säkerhetsutrustning gör säkrast i att stanna på marken och låta någon annan sköta jobbet. Mer information om Hustvättarna hittar du på https://hustvattarna.se/taktvatt/.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *