Sanera arbetsplatsen fri från virus

06 oktober 2020
Mikael Barani

Det verkar som om att Covid-19 har börjat komma igång med rond två runtomkring i världen. Talen stiger numera på flera håll i Europa, även i Sverige, och det gäller att komma ihåg att denna fajt inte på något sätt är över. Även om det blir allt mer tydligt att de flesta som smittas klarar sig relativt bra så gäller det fortfarande att ha respekt för vad viruset gör mot de svagaste kring oss.

Respektera viruset med strikt hygien

Därför gäller det att fortsätta hålla avstånd och behandla detta virus som något som kan orsaka stor skada i samhället. Nu verkar det som om att Sveriges strategi på det stora hela har varit framgångsrik. Med undantag för hur man hanterade spridningen av smittan på äldreboenden så verkar detta med ett öppnare samhälle vara vägen framåt. 
Det är bara att hoppas på att denna andra våg kommer att vara lugnare än den första. Det verkar som sagt som om att de allra flesta av oss hanterar viruset bra men vi ska som sagt fortsättningsvis vara försiktiga.

Det går exempelvis att beställa in virussanering om man, så att säga, vill nollställa en arbetsplats eller liknande ytor. Genom att sedan tillämpa hårda rutiner kan man minska risken för sjukdom inom personalen.
Samtidigt så är det många arbetsplatser som fortsätter med att tillämpa distansarbete där detta är möjligt. Detta leder såklart till att smittan begränsas avsevärt samtidigt som många har upptäckt att det är rätt skönt och effektivt att arbeta hemifrån. Många av oss får helt enkelt mer gjort på det sättet.

Att världen kommer att se annorlunda ut efter Covid-19 är helt klart. Det gäller att komma ihåg att varje kris även för med sig möjligheter till förbättring i våra liv. Det är sådant som, trots rådande tider, ändå känns hoppfullt och inspirerade.

Fler nyheter