Var kan man ha begravningsgudstjänst i Hudiksvall?

22 april 2021
jonas olsson

Att få ett tillfälle att ta avsked av en anhörig eller kär vän som gått bort är ofta viktigt för den som förlorat någon. En begravningsceremoni fungerar som ett sådant tillfälle. Det kan skilja sig åt mellan olika religioner och kulturer hur en begravning går till, men i de flesta svenska protestantiska kyrkor brukar begravningsgudstjänsten gå till på ungefär samma sätt. 

En kristen begravningsgudstjänst brukar ske i en kyrka. Det är ofta i anslutning till kyrkor inom Svenska kyrkan som kyrkogårdar finns, men att någon ska begravas på Svenska kyrkans begravningsplats innebär inte att begravningsgudstjänsten måste hållas på samma plats.

Begravningsgudstjänster hålls i både Svenska kyrkan och i frikyrkor

Det är inte enbart i Svenska kyrkan som man kan ha en kristen begravningsgudstjänst. Man kan lika gärna ha en begravningsgudstjänst i exempelvis en kristen frikyrka. Om man ska ha en begravningsgudstjänst i Hudiksvall finns flera kyrkor där man kan hålla ceremonin. Till exempel finns kyrkor inom samfunden Equmeniakyrkan och Pingströrelsen. 

En församling i Hudiksvall är Höglidenkyrkan som är en pingstförsamling. En begravning inom Pingströrelsen är inte så olik en i Svenska kyrkan, även om små skillnader kan finnas. På hemsidan https://www.hoglidenkyrkan.se/ finns kontaktuppgifter till kyrkan om man vill kontakta dem angående begravningsgudstjänst eller är nyfiken på deras verksamhet. 

När den avlidna har varit med i ett annat samfund än svenska kyrkan

Ibland kan den döde ha haft ett eget önskemål om var begravningen ska hållas. Antingen har någon anhörig fått veta det innan, eller så har den avlidna personen använt sig av någon tjänst där det kan finnas antecknat önskemål om var begravningen ska hållas. 

Kanske har den avlidna personen varit aktiv inom ett visst kyrkosamfund. Då är det ofta naturligt att även begravningsgudstjänsten sker där. Om man har funderingar som rör begravning inom ett visst samfund så kan man alltid kontakta den aktuella kyrkan.

Fler nyheter