Genom berg och mark

17 maj 2020
Lily Hansen

Om man ger sig ut på en tur så dröjer det sällan länge innan man får se något som går genom berg eller fäster i berg. Det kan vara en tunnel som går genom en ås eller ett hus som står på berg. Kanske tänker man inte mer på saken eller så funderar man över hur det har gått till att göra dessa förändringar. På film och i dokumentärer kan man se hur gigantiska borrar arbetar sig igenom berg för att göra plats för en tunnel av något slag. Ofta tar man även hjälp av sprängämnen för att kunna utföra någon typ av bergsprängning.

 

Håltagning och borttagning

Bergspräckning i Stockholm, och på andra orter, utförs där man behöver göra hål eller ta bort delar av ett berg på grund av byggnation eller av säkerhetsskäl. Berg som ligger nära byggnader eller vägar kan med tiden börja spricka och därmed riskera skador på egendom och person. För att undvika det kan man ta bort delar av det riskabla berget genom en kontrollerad bergsprängning. Det går till ungefär som när man behöver göra hål för grundläggning av byggnader. Men vid säkerhetssprängning är det mer berget man tar hänsyn till än var och hur stort hål man behöver för grundläggningen.

 

Erfaren och utbildad personal

De som arbetar med bergsprängning har en utbildning i botten och är kunniga både på sitt hantverk samt allt som behövs i säkerhetstänkande. För att spränga är det viktigt att man vet exakt hur berget kommer att reagera, hur sprängmedlet ska hanteras och hur man ska skydda sig själv och omgivningen mot risker. Genom noggranna kontroller av berget och en arbetsorder som passerar flera ögon är risken för fel minimerad. Över sprängområdet lägger man en sprängmatta för att hindra spridning av material och en mängd avspärrningsmaterial och säkerhetsrutiner gås igenom innan man kommer fram till sprängningsögonblicket. 

 

Fler nyheter