entresolplan

Gör en extra våning inomhus med ett entresolplan

Det kan vara både dyrt och svårt att hitta en lokal som passar som handen i handsken. Därför är det många som nyttjar möjligheten att bygga ett eget entresolplan som med ens ökar golvytan i lagret, butiken eller övriga lokaler. Som företeelse är det även vanligt att du kan hitta ett entresolplan i köpcentrum. Ett plan där du kan nå butiker på ovanvåningar, men där du samtidigt kan få en överblick över hela centrumet och allt som finns däri.  

En balkong men ändå inte

Även fast ett hus kan vara nybyggt så är ändå entresolplan något som ofta ser ut att vara ditsatt efteråt. Luftigheten och likheten med en balkong gör att ytan känns utbyggd i efterhand. Och i många fall är det också så. På många lager väljer man att hålla ytorna öppna för att kunna stapla mycket högt.

Fattas det senare ett beslut om att bygga en entresol så kan man välja precis hur man vill att den ska vara utformad, och även hur man vill att frakten från entresol till övriga ytor ska ske. I vissa fall kan man välja att installera något slags hiss. Eller så har man en truck på ovanvåningen som samarbetar med en truck på nedervåningen.

 

Galler eller täckt golv

Det extra planet kan vara helt enligt egen smak. Om du ska bygga ett entresolplan så kan du välja att ha golv med galler eller så kan du välja att ha ett golv som ser likadant ut som det på nedervåningen. Räckena går också att utforma så som du önskar dig. Antingen med fasta partier eller med partier som du kan plocka bort ifall du ska göra ett lyft eller en frakt från respektive våning. Det finns dock oftast fördelar med att installera ett räcke där du enkelt kan se ner till nedervåningen. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *