Hål i betong inom byggnation i Stockholm

21 september 2020
william eriksson

Betonghåltagning i Stockholm är ett tungt och riskfyllt arbete. Man arbetar med mycket kraftfulla verktyg och maskiner som gör stor skada om något går fel. För att ta hål i betong så använder man sig av borrar eller skärmaskiner som har mycket hög kraft. Betongen som ska hål-göras är inte bara hård i sig själv utan har också ofta en armering som gör att den blir ännu svårare att genomtränga.

Förutom själva håltagningen i betongen så kan det slå gnistor när armeringsjärnen kapas. Och de bitar som tas bort ur betongen kan dessutom vara mycket tunga. Något som gör att även kross-skador kan läggas till skärskador och brännskador för den yrkesgruppen.

 

Säkerhet i arbetet

Trots alla risker så är det mycket sällan som det sker en olycka inom betonghåltagning i Stockholm. Med ordentlig skyddsutrustning och rutiner minimerar man allt som kan gå fel. Som skyddsutrustning räknas exempelvis skor med stålhätta och flamsäkra kläder.

När man arbetar med betonghåltagning ska man alltid arbeta två och två. Om inte arbetet är mycket litet och det inte ingår i heta arbeten. Det är en extra garanti för att man är säker under arbetet. Men även att man utför arbetet på rätt plats och på rätt sätt.

 

 

Stora eller små partier

Om man ska göra hål som är mycket stora så ser man alltid till att det fallande materialet inte gör någon skada. Ibland kan man också kapa mindre bitar för att de ska bli lättare att frakta bort i efterhand.

Även när det gäller mindre hål så kan man behöva lägga något som skyddar då biten faller ner. Om det sker inomhus så kan man lägga skydd som skivor av plyfa eller plywood under håltagningsområdet. Det gör att det blir lätt att samla ihop det överblivna materialet. Och även att städa undan allt damm med mera.

Fler nyheter