I Flen finns det en kristen skola

02 mars 2021
william eriksson

I Sverige finns det något som kallas det fria skolvalet. Det innebär att man har man rätt att önska vilken skola man vill gå i och det finns både kommunala och fristående skolor att välja mellan. Skolorna har ofta olika profiler för att urskilja sig från andra skolor och för att locka särskilda elever. Det kan exempelvis vara en skola med en specifik sportprofil som skateboard eller skidor. 

Det finns också skolor som undervisar med hjälp av en specifik pedagogik som exempelvis Montessori eller Waldorf. Det finns även en kristen skola i Flen med ett värdegrundsarbete som utgår från just kristna värderingar; https://www.alidenskolan.se/. Oavsett pedagogik måste alla skolor i Sverige följa läroplanen som Skolverket har satt upp för att nå de nationella målen. 

 

 

Vikten av en trygg skola

En skola ska också vara inspirerande och skolarbetet ska leda till att eleverna kan utvecklas positivt på ett personligt plan. Detta kräver bra lärare och en skola som bryr sig om alla sina elever. När man väljer skola är det därför viktigt att utgå från just det barnets bästa, och välja den skola som kan tillgodose barnets behov bäst. 

Det gäller även att välja en skola där barnet kan känna sig tryggt. Att få gå i samma skola som sina närmsta vänner kan betyda mycket för vissa barn, vilket ofta också får en positiv inverkan på inlärning.

Innan man bestämmer sig för en viss skola kan det vara bra att först göra research och kanske  även fråga andra föräldrar som redan har barn på skolan. Många skolor har också öppet hus då man bjuder in eventuella nya elever och deras föräldrar. Det är ett ypperligt tillfälle att titta på lokalerna och ställa frågor till lärarna. Finns det exempelvis en plan för att motverka mobbning? Hur gör man för att eleverna ska få arbetsro under lektionerna? 

Fler nyheter