Lider du av prostatabesvär?

02 mars 2021
william eriksson

Det är en mycket vanlig åkomma och för män över femtio år är det omkring hälften som känner av godartad prostataförstoring. För män över åttio år är det så många som 80%. Godartad prostataförstoring ska inte förväxlas med prostatacancer som är ett helt annat tillstånd. Prostataförstoring kallar man det när cellerna i prostatan blir fler till antalet. 

Det är en naturlig åldersprocess och brukar börja hos män mellan 40 och 50 års ålder. Det som händer när cellerna blir fler är att prostatan växer och kan då klämma åt urinröret eller trycka mot urinblåsan. Prostatakörteln sitter precis under urinblåsan, runt urinröret. Har du själv upplevt prostata besvär?

 

Vanliga symtom

Vanliga symtom är att det blir svårare att kissa, på grund av att det blir trängre i urinrörspassagen. Det stör nattsömnen, vilket  i sin tur påverkar allmäntillståndet. Ett vanligt symtom är också en svag urinstråle. Ett annat är också att man behöver tömma blåsan oftare, alltså tätare mellan toabesöken, men med litet resultat varje gång. Samtidigt kan man uppleva att det är svårare att hålla sig, när man känner sig kissnödig. 

Man upplever också att blåsan inte töms helt och hållet, eller att det blir ett avbrott när man kissar. Vanligt är också att det droppar från urinröret efter toabesöket.

 

 

Behandling

Det finns behandling för godartad prostataförstoring, som i korthet går ut på en lokal värmebehandling av prostatan, som avdödar en del av vävnaden. På så sätt minskar trycket  kring urinröret och mot urinblåsan. Behandlingen tar inte lång tid, ca 10 minuter, och man behöver ingen narkos eller ryggbedövning. Lokalbedövning räcker. Efteråt får man ha en tillfällig kateter i tre, fyra veckor medan svullnaden lägger sig under läkningsprocessen. 

Metoden är icke kirurgisk, med samma goda resultat, fast med lägre komplikationsrisk. För de allra flesta innebär behandlingen en markant ökad livskvalitet. Man får bättre nattsömn och normal urinfunktion. 

Fler nyheter