Ta hjälp av en psykiatriker i Stockholm

19 januari 2021
patrick pettersson

Psykisk ohälsa är något som finns överallt i samhället och till skillnad från förr så är det numera något som människor vågar prata öppet om. Det är otroligt viktigt att människor som mår dåligt eller lever i en orolig omgivning får den hjälp som den behöver och har rätt till. Det finns gott om psykiatriker i Stockholm att vända sig till för hjälp.

Genom att samtala, observera och undersöka eventuellt underliggande fysiska sjukdomar, kan en psykiatriker ställa diagnos och komma fram till eventuell psykisk sjukdom eller psykiskt tillstånd. Behandlingen kan sedan inkludera medicinering eller samtalsterapi. Andra former av behandling kan exempelvis vara träning eller vistelse utomhus. 

 

Olika specialiseringar inom psykiatrin

En psykiatriker är en medicinskt utbildad person, en läkare, som har valt att specialisera sig på psykisk ohälsa. Psykiatriker kan sedan i sin tur inrikta sig på geriatrik, barnpsykiatri, eller beroendepsykiatri som avser att behandla personer med missbruksbeteende. En rättspsykiatriker arbetar nära juridiken och bedömer om människor som begått brott eventuellt ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning för att utvärdera om de har rätt till vård eller straff som påföljd. 

 

Alla kan behöva prata ut hos en terapeut

När livet ibland känns mörkt, eller om man behöver utforska sig själv lite djupare, då är ett besök hos en psykoterapeut ett bra första steg. Men det kan också handla om att bearbeta en personlig kris, som skilsmässa, sjukdom, närståendes dödsfall eller andra trauman. Vid kriser i livet behöver man inte stå ensam.

 

 

 

En psykoterapeut är en skyddad yrkestitel av Socialstyrelsen och kan till exempel vara en psykiatriker som har valt att vidareutbilda sig inom psykoterapi. Där är samtal själva behandlingsformen och patienten kan vara remitterad av läkare eller vårdcentral för att behandla till exempel depression, ångest eller andra psykiska besvär. Det finns professionell hjälp att få, så sök upp en psykiatriker i Stockholm.

Fler nyheter