Arborist i Skåne

15 juni 2021
jonas olsson

Skåne är känt för sitt öppna landskap och karaktäristiska sneda träd. Men det finns även gott om andra träd som exempelvis ek, bok och lind. Träd kan ha både ett ekonomiskt, miljömässigt och kulturhistoriskt värde. Har man träd på sin mark har man mycket att vinna på genom att vårda dem som man ska. 

Men träd är som enskilda individer och kan ha olika behov. Genom att ta hjälp av en arborist och göra en inventering och besiktiga alla träd individuellt kan man sedan göra upp en långsiktig trädvårdsplan. Då kan man exempelvis planera för när vissa träd ska beskäras för att kontrollera storleken och förhindra att de växer sig alltför stora. 

En arborist kan även upptäcka tidiga tecken på sjukdomar och rekommendera lämpliga åtgärder för att rädda trädet. Men också berätta vad det behöver för att man ska undvika skador, stress och sjukdomar, och för att man ska få träd som mår bra och blir riktigt gamla.

 

Sektionsfällning av träd

En arborist i Skåne är specialiserad på trädvård men sysslar även med att beskära och fälla träd. Som markägare är man ansvarig för de träd som står på marken och på så vis även säkerheten. Gamla, sjuka och försvagade träd kan behöva tas ned. Detta för att inte skada allmänhet, fordon eller intilliggande byggnader, om de skulle knäckas eller tappa grenar. 

En arborist kan hjälp till att bedöma om hela trädet måste tas ned, eller om det räcker med att bara såga ned vissa grenar. 

När en arborist tar ned ett träd görs detta på ett säkert och kontrollerat sätt, ofta genom sektionsfällning. Då används en skylift och trädet sågas ned bit för bit och de olika delarna firas ned med hjälp av ett rep. På så vis undviker man att skada omgivningen och kan även ta ned träd som står i närheten av fastigheter.

Fler nyheter